HSO-Kontakten

Stöd vid studier till Dig som har någon funktionsnedsättning.​

HSO-Kontakten är ett samarbete mellan Jobb- och Kunskapstorget i Linköping och HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) för att informera om de olika studiemöjligheter som finns.

Du som har någon funktionsnedsättning och känner att Du behöver extra stöd med eller inför dina studier är välkommen att kontakta HSO Kontakten, som är till för dig som har särskilda behov.

Det kan röra sig om eventuella hjälpmedel eller att kunna studera i Din egen takt och/eller under anpassade studieformer.​

Vid behov finns det möjlighet för HSO Kontakten att vara med som stöd vid myndighetskontakter, eller för att prata med utbildningsanordnaren för att göra studiesituationen så bra som möjligt för Dig.​

Om du har sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning måste du alltid kontakta Försäkringskassan innan du börjar studera. Beroende på vilken förmån du har, så skiljer det sig i vilka möjligheter du har för att studera med bibehållen ersättning.

Bild: Uggla läser bik
Rådgivare Caroline Beinerfelt HSO

Rådgivare: Caroline Beinerfelt
Telefon: 013-12 30 88
Mobil: 0702-95 04 51 vid sms kontakt.
E-post:
caroline@hso-linkoping.se

Råd för funktionshinder och delaktighet

Rullstol, barn & Krycka

Råd för funktionshinder och delaktighet

Råd för funktionshinder och delaktighet, RFD, finns till för dialog och ömsesidig informationsspridning mellan funktionshindersrörelsen i Linköping och kommunen inom områden som rör personer med funktionsnedsättning.
Rådet ska driva och vara opinionsbildande i dessa frågor. Ärenden, som rör enskilda personer, behandlas inte i rådet. 
RFD består av ledamöter från funktionshindersrörelsen och förtroendevalda från kommunens olika nämnder.
Råd för funktionhinder och delaktighet sammanträder fyra gånger per år.

Läs Linköpings nya Funktionshinderpolitiska program!

Handikapprörelsens representanter

Arbetsgrupper

  • Omsorg & Äldre
  • Samhällsbyggnad
  • Utbildning, Kultur & Fritid