nyheter

facebook

Vi presenterar här nyheter från vår egen verksamhet och från våra samarbetspartners.

2017-05-03
Magtarmföreningen Östergötland har en föreläsning om Magen i fokus den 23 maj kl 18.30-21.00.
Läs programmet här!

2017-04-21
Handikappförbunden efterlyser fler och bättre insatser inom arbetsmarknadspolitiken för att människor ska kunna jobba 100 procent av sin egen förmåga, det menar vi är allas funktionsrätt! De skriver debatt om detta i tidningen Arbetet idag.
Läs mer här!

2017-04-18 
Mässa - kommunal vuxenutbildning.
Tordagen den 20 april finns Linköping kommuns olika skolor och yrkesutbildningar på plats i arbetsförmedlingens lokaler på Storgatan 6, kl. 10-13

Du vet väl om att du som vuxen kan läsa många olika yrkesutbildningar? Kom och låt dig inspireras och ställ dina frågor till lärare, elever och HSO Kontakten!

Kom och titta och låt dig inspireras!

2017-04-18
Pressmeddelande från Handikappförbunden-Statsbidraget till funktionsrättsrörelsen måste säkras.

Läs mer här!
 

2017-04-11
Varje år har vi besök av Läkarkandidater som går termin 9 för att få information om vad ideella föreningar arbetar med. Vid mötet var Epilepsi, IFS och Parasport med., även information om HSO Kontakten gavs. Kandidaterna tyckte att informationen var mycket givande.

Fortbildning på distans inom funktionsnedsättnings-området!
Sedan många år tillbaka så har det genomförts en distanskurs inriktad på funktionsnedsättning och framtidsfrågor. Kursen gör vi i Funkibator (www.funkibator.se) ihop med Grimslövs folkhögskola och den är på halvfart under en termin. Personer som går kursen är vanligen yrkesverksamma inom funktionsnedsättning, föreningsaktiva i styrelser, eller personer som själva har en funktionsnedsättning. Kursen är en väldigt bra som allmän kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt att få input på sina frågor från andra.
Läs mer!

2017-04-03
Nu finns det senaste protokollet från RFD  
(2017-03-10) på kommunens hemsida.
Gå gärna in och läs det här!

HSO Linköpings kontor renoveras!

2017-04-03.
F.o.m v 14 och ca 8-10 veckor framöver så renoveras våra kontor. Vi finns på andra våningen under denna tid, fråga i receptionen om ni behöver hjälp att hitta.
Välkommna!

2017-03-29
Satsning på bättre vård för funktionsnedsatta.

Region Östergötland, Regionrådet Rebecca Hägg, (S) och Agneta Lindqvist, Ordförande, Handikappföreningarna Östergötland bjöd idag, onsdag 29 mars in till en pressträff gällande att Region Östergötland kommer erbjuda patienter med särskilda behov på grund av funktionsnedsättning ett samordnat medicinskt omhändertagande.
Läs mer!

2017-03-20
Den 22 april är det öppet hus på Anders Ljungstedts gymnasium- särskild utbildning för vuxna.
 Titta på deras hemsida om deras olika utbildningar här!

2017-03-15
Handikappförbunden tycker att Assistansdebatten behöver byta fokus.

2017-03-07
Hälsopedagogiskt forum- HPF.

Ett stöd vid långvarig sjukdom, skada eller funktionshinder.
Läs mer om en mötesplats för samverkan och kunskapsbyte.
Läs även om deras studiecirkel- Att leva ett friskare liv.

2017-02-22
Hjärt- och lungföreningen i Linköping bjuder idag den 22 februari in till ett öppet föredrag med hjärtspecialisten Carlos Valladares i Vagnhallen på Fontänen kl 18.00.
I morgon den 23 februari kl 14.00 bjuds det även in till Hjärtedagen där läkaren Per-Arne Fall håller ett föredrag om äldre och medicin.

Välkomna till Föreningshuset Fontänen dessa dagar!

17-02-21
Behandlande läkare vet mest om patienten.

Försäkringskassan kan idag beställa försäkringsmedicinska utredningar i ärenden som rör personers rätt till sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Men ingen vet om dessa utredningar faktiskt gör nytta, vilket Handikappförbunden tycker är problematiskt.
Handikappförbunden har svarat på Socialdepartementet promemoria i frågan och kommenterar i ett uttalande idag.
Läs mer här!

2017-02-21
Lite program och information från några av våra medlemsföreningar - Astma och AllergiIFS och FUB kan läsas här!

Efat Saiady, Daniel Andersson, Caroline Beinerfelt Efat Saiady, Daniel Andersson, Caroline Beinerfelt

2017-02-16
HSO Linköping/HSO Kontakten var under dagen på plats i Missionsktyrkan där Välfärdsmässan hölls, Mässan är en mötesplats för samverkan och samarbete. Och dess ambition är att gränsöverskridande möten som skapar dialog och metodutveckling vad gäller rehabiliteringsinsatser och en inkluderande arbetsmarknad.

2017-02-14
På torsdag den 16 februari så finns HSO Linköping och HSO Kontakten representerade på Välfärdsmässan från kl 09,30. 
Välkomna och se vad som händer under dagen!
Läs broschyr och programmet här!

2017-02-13
För ungdomar mellan 12-25 år finns Mötesplatsen Lika Olika. 
Under sportlovet v.8 har de olika aktiviteter.
Se programmet här!

Filmvisning i Fullmäktigesalen Filmvisning i Fullmäktigesalen

2017-01-25
Delaktighet- viktigt i nytt program!
En av de viktigaste frågorna, som arbetet med programmet har utgått från, har varit vad det faktiskt är som påverkar människor i deras vardag.
– Vi ser ju att funktionsnedsatta människor är mindre delaktiga i samhället. Varför är det så? säger Daniel Andersson.
Svaret man fick handlade mycket om just bemötande. Särskilt viktig är frågan för människor vars funktionshinder inte syns.
– Personer som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och kanske inte riktigt agerar och beter sig som man förväntar sig, de möter inte den förståelse man kan hoppas på, säger han.
Källa: Corren

Robin från Hagdahlska huset-Seniorcenter visar hjälpmedel
Robin från Hagdahlska huset-Seniorcenter visar hjälpmedel

2017-01-17
Linköpings kommuns arbetsgrupp för högtidshållande av Minnesdagen av Förintelsen 2017 vill härmed presentera följande program för v4:
Läs programmet här!

2017-01-16
ResLedaren www.resledaren.se är en app som utvecklats för att underlätta resande med kollektivtrafik för personer med autism/Aspergers syndrom. Nu finns planer på att göra något liknande i Australien. De som ska utveckla den appen vill gärna ha synpunkter från dig som har autism/Aspergers syndrom och använder ResLedaren.
Det handlar om att svara på några frågor om att använda ResLedaren. Du kan få frågorna skriftligt via email i förväg. Du kan välja att svara via Skype, telefon eller mejl. Det kommer ta ca 10 – 20 minuter att svara på frågorna. Svaren kommer att sammanställas anonymt och inga personuppgifter sparas.
Vill du hjälpa de som utvecklar en rese-app i Australien? Kontakta Christoffer Hällefors vid Curtin University i Perth, Australien, på mejladressen: christofferhallefors@gmail.com

2016-12-21
Regeringen förtydligar mål i regleringsbrev om assistansersättningen.
Läs mer här!

2016-12-15
Läs Handikappförbundens debattartikel "Dags för en värdig funktionsrättspolitik" 
om Sveriges implementering av det rättighetsperspektiv som FN kräver.

2016-12-14

HSO Kontakten har juluppehåll från Jobb och Kunskapstorget och är tillbaka den 10 januari 2017.
God Jul & Gott Nytt År!

2016-11-29
Den 3 december firar Handikappförbunden ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."

2016-11-21

LINKÖPING Regeringen stirrar sig blind på kostnaderna för LSS och ser inte vad man får för pengarna. Det säger Jan Myhrman, ordförande i RBU Östergötland.

Tillsammans med Elisabeth Ingvarsson, ordförande i FUB Östergötland, är han inbjuden av Liberalerna i Linköping för att prata om LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade.
Läs mer i Corren.

2016-11-16
Guide: Barn och läkemedel ur Föräldrakraft nr 4, 2016.

De flesta barn och unga med funktionsnedsättning behöver flera olika läkemedel under sin uppväxt. Vad behöver jag som förälder känna till? Vi frågade Anders Rane, senior professor i klinisk farmakologi, som större delen av sitt yrkesliv haft barn och läkemedel i fokus.
Läs mer i HejaOlika.se

2016-11-11
"Du tycker snön är jobbig – själv tar jag mig inte hemifrån med rullstolen"

Vinter med dålig snöröjning skapar oöverstigliga funktionshinder för många, inte minst för den som är beroende av rullstol för att kunna förflytta sig. Detta resulterar i att du blir ofrivilligt isolerad i ditt hem, utan möjlighet att ta dig till jobbet, skolan eller annat. Det rimmar dessutom illa med vår regerings löften om full delaktighet.
Från: Metro

2016-11-07
LSS ska utvecklas, inte avvecklas.

Idag har Handikappförbunden publicerat ett pressmeddelande med anledningen av regeringens förhållningssätt till LSS och personlig assistans.
Läs mer här!

2016-10-24
Ny rapport vill sprida kunskap om syntolkning.    
Hur kan syntolkning, det vill säga talade beskrivningar av till exempel film, konst och teater, utveckla kulturupplevelsen för personer med synskada? Vad innebär det för inkluderingen i samhällslivet?

Syntolkning borde vara lika självklart som rampen är för den rörelsehindrade eller hörslingan för den med hörselnedsättning”, skriver Josefin Bergstrand, Riksorganisationen Unga Synskadade, i den nya rapporten Syntolkning – Forskning och praktik.

 Från <http://www.mtm.se/om-oss/press/pressmeddelanden/rapportomsyntolkning/> 

2016-10-19
Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige.
Handikappförbundens namnbyte till Funktionsrätt, innebär att de redan nu introducerar det nya begreppet funktionsrätt. Fram till namnbytet den 18 maj kommer de att lansera begreppet och namnet internt. Det inleds nu ett arbete med att ta fram logotyp och grafisk profil samt utveckla en ny webbplats.
Läs mer om funktionsrätt.

2016-10-05
Handikappföreningarna Östergötland bjuder in till temakväll den 9 november , att vara anhörig eller närstående .
Anhörig Center, Linköpings Kommun kommer och ger information och stöttning till er som anhörig eller närstående till någon med funktionsnedsättning
eller sjukdom som är i yrkesverksam ålder.
Läs mer här!

2016-09-28
Asperger-familjer som inte får rätt stöd kostar miljarder .
Kostnaden för bara ett enda barn med de här svårigheterna under en 13-årig skolgång kan vara uppemot 4 miljoner.
"Det är också så att Asperger inte syns utanpå, så det är svårt för utomståendeatt förstå hur det är". Det behövs bättre kunskaper i hela samhället säger Kerstin Alm- Anhörigprojektet på Attention.
Läs mer här.

2016-09-28
Läs Jan Myhrmans (Ordförande i RBU Östergötland) inlägg under ORDET FRITT i Corren ang indragen assistans.

Indragen assistans kräver ett nödstopp.

2016-09-21
Så viktigt! Ny nationell stödlinje ska minska våldet i ungdomars förhållanden. 

Den nationella stödlinjen kommer att vända sig till barn och unga upp till 22 år oavsett kön och sexuell läggning och ske via en rikstäckande chatt. Stödlinjen kommer att vända sig till
både den som utsätts och den som utsätter någon annan för våld. Läs mer här!

2016-09-21
Varmt välkomna till en mycket intressant Psykiatridag!                                                                      
Måndagen den 10 oktober kl 13.00-17,00 i Wallenbergssalen, Länsmuseet Linköping. Fri entré!
Moderator för dagen: Börje Pettersson, ordförande i HSO och IFS.                                                                        Läs mer här! 

2016-09-20
HSO Kontakten var på en föreläsning- Högfungerande autism.

Hilda Hanson är 23 år och har högfungerande autism. Hon har gått på särskolan under sin uppväxt och delar med sig av sina erfarenheter. Hon föreläser om sin diagnos och om hur skolpersonalen kan använda eleven som hjälpmedel för att skapa en bättre skolgång. Detta kan göras t.ex. m.h.a. ritprat, samtal, vila, fantasi och skapande. Hon pratar också om hur fel det kan bli när skolpersonalen ställer för höga krav på eleven - det kan i värsta fall leda till ångest och hemmasittande.

2016-09-19
HSO Kontakten var den 14 oktober på en mycket givande temadag- Unga vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd som arrangerats av Attention.  Här kan ni se vad dagen bjöd på:    
Mål:
Under dagen gavs kunskap om ADHD och autismspektrumtillstånd och hur det är att leva med dessa diagnoser. Tips på vad som fungerar och inte, till exempel i arbetslivet, skolan och i vardagen.          Praktiska råd och konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer som kan uppstå.
Målgrupp:
Temadagen vände sig till de som arbetar inom skola, vård och omsorg och som i sitt arbete möter unga vuxna mellan 16 och 30 år. 
Ur innehållet b.l.a:
  • ADHD och ASD (autismspektrumtillstånd) – vad kännetecknar diagnoserna? 
  • Bemötande, förhållningssätt och anpassningar
  • Egna erfarenheter av att leva med NPF
  • Eget ansvar och samhällets stöd – vem kan göra vad?
Läs mer på http://attention-utbildning-2.se/149-temadag-unga-vuxna-med-adhd-och-autismspektrumtillstand/  

2016-09-13
Gå in på Parasport Östergötlands hemsida för att hitta inbjudan till årets resa till Göteborg Open för "Team Östergötland"

http://www.parasport.se/Distrikt/ostergotland/Nyheter/Egnanyheter/goteborgopen2016/. 

2016-09-07
Välkomna till en Temakväll den 5 oktober, vad biblioteket kan erbjuda och om att läsa på olika sätt!

2016-09-07
Europeiska dyslexiveckan 2016!

Årets Dyslexivecka är den 3-9 oktober, med temat "Hitta ditt sätt att läsa"!
Vi kommer självklart att medverka. Den 4 oktober finns vi i Norrköping och den 6 oktober i Södertälje. Vi kommer att prata om hur kan vi hjälpa dig att välja rätt läs- och skrivverktyg. Vi visar nyheter och informerar när det gäller plattformsoberoende talsyntes: 
ClaroRead Plus, ClaroRead Chrome Premium, ClaroSpeak Web samt förstås Claros appar för iOS.( ClaroSpeak, Claro ScanPen, ClaroPDF m.fl).
För att läsa mer - klicka här!

2016-08-30
Tyst om funktionshinder i storsatsning på jämlik hälsa.

Regeringens utlovade satsning på jämlik hälsa får kritik av funktionshinderrörelsen. Missnöjet är stort med delrapporten från Kommissionen för jämlik hälsa, en 200-sidor rapport som bara har två sidor om funktionshinder - trots att det är tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig.

Läs mer på: http://hejaolika.se/artikel/tyst-om-funktionshinder-i-storsatsning-pa-jamlik-halsa?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=tyst_om_funktionshinder_i_jaettesatsning_foeraeldrakraft_och_hejaolika_160830&utm_term=2016-09-05
Källa: HEJAOLIKA.se

2016-08-30
Inbjudan till Diskrimineringsdagen den 11 oktober i Linköping.

2016-08-22
Den misslyckade psykvården.
Under sommaren hade Corren en artikelserie "När skyddsnätet brister för psykiskt funktionsnedsatta och sjuka”.
http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/artikelserie-den-misslyckade-psykvarden-om4258068.aspx
 
Debattinlägg av Börje Pettersson, ordförande Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska tillstånd, IFS, i Linköping
ordförande Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Linköping, HSO.
http://www.corren.se/asikter/debatt/radsla-star-i-vagen-om4244443.aspx 

2016-08-17
Funka är marknadsledande vad gäller tillgänglighet. Vi är en helhetsleverantör som erbjuder utveckling av webbplatser, inventering av lokaler, granskningar av system och arbetsmiljö, utbildningar och stöd vad gäller allt från bemötande och teknik till begriplighet och design för alla. 

Utöver konsultverksamheten arbetar vi även med förtroendeuppdrag, forskning och standardisering. Allt vi rekommenderar är testat i verkligheten.
Vi har kontor i Stockholm, Oslo och Madrid

Besök gärna vår webbplats - www.funka.com
Källa: Funka

Foto: Brochyrer för HSO Kontakten

2016-08-16
Tisdagar mellan kl 9-11 finns HSO Kontakten på Jobb- och Kunskapstorget, en resurs för dig som har särskilda behov eller behöver stöd med eller inför dina studier. 

Välkommen!

2016-08-15
Behöver du stöd i dina studier, gå in på Jobb och Kunskapstorget sida för att se vad som finns, bla vi på HSO Kontakten ligger där.

Kika gärna på hela Linköpings kommuns nya webb som nu är tillgänglighetsanpassad!

www.linkoping.se

Hit kan du vända dig om du har frågor kring din eller ditt barns sällsynta diagnos.

www.karolinska.se

2016-06-13

2016-06-07
Läs tidningen Funktion i fokus- för dig som möter människor med funktionsnedsättning.

www.habilitering.se

2016-05-26
En del av oss personal har varit på Hjultorgets mässa den 24 maj, det fanns mycket att titta på och en hel 
del föreläsningar under dagen. 
Vi testade bl.a. en rullstol med pedaler och styrningen som satt på armstödet, en trevlig rullstol som var lätt att ta sig fram med.

Vi testade även en handske för personer med svagt handgrepp, den kändes också väldigt bra.

2016-05-18
Myndigheten för delaktighet kom den 16/5 med sin årliga kommunuppföljning www.mfd.se
Här kan man se hur väl en kommun uppfyller kraven på tillgänglighet när det gäller kultur, idrott, utbildning och arbetsmarknad.
Kan säkerligen finnas ett och annat att lyfta fram i kontakt med kommunpolitiker, media och medborgare.

2016-05-16
Testa din hörsel på Hörselexpo. Fri entré!
 
När testade du hörseln senast? Gör ett hörseltest på mässan Hörselexpo – helt gratis! 
Dessutom kan du fråga HRFs audionomer och informatörer om tinnitus, hörselvård och andra hörselfrågor. Du möter företag som visar de senaste hörapparaterna och
kommunikationslösningarna – och mycket mer!
 
Datum:              torsdag och fredag 26–27 maj
Tid:                      09.00–17.00
Plats:                  Konsert & Kongress, Linköping
 
Läs vilka som ställer ut på Hörselexpo 2016:

www.hrfkongress.se

2016-05-12
Snart är det sommar och som anhörig finns det en hel del bra aktiviteter att vara med på hos Anhörigcenter.
Titta på deras sommarprogram.

2016-05-02
Den 4:e maj välkomnar logopeder, arbetsterapeuter och andra intresserade till Tobii Dynavox Expo East – 
Inbjudan till en Inspirationsdag kring ögonstyrning, kommunikation och alternativa styrsätt av dator, onsdagen den 4 maj.

www.eventbrite.com

2016-05-02
Studieförbundet Bilda bjuder in till musiktävlingen Musikschlaget för individer med funktionsnedsättning den   7 maj!

2016-04-21
Ett seminarium om barns rättigheter, som hålls i Stadshuset i Linköping 28 april (se program).
Det är Rädda Barnen, BRIS och Sensus som står som arrangörer,med välvillig hjälp från Linköpings kommun.
Vi har kallat det "Låt fler forma samtiden och framtiden". 

2016-04-14
 

2016-04-04
Nu är kartan uppdaterat på kommunens hemsida över var parkeringsplatserna för rörelsehindrade finns. Den är gjord så att ändras en föreskrift så ändras det i kartan automatiskt. Så därför kommer den alltid vara uppdaterad.  Finns på kommunens hemsida:

www.kartan.linkoping.se

Disco Flame blev en succe innan jul! Så nu vill 
omsorgsgruppen följa upp det med två ytterligare tillfällen! 
Hoppas det kommer många även dessa gånger.

2016-02-29
PGA för få anmälda ställs nedanstående arrangemang den 2 mars in!

2016-02-25
Den 18 mars var HSO Linköping och Handikappföreningarna Östergötland på Hjälpmedelcentrum för att få information och diskutera en del frågor. 

Det gjordes en visning av hur det fungerar med hjälpmedlen som kommer in och tvättas för att återanvändas för det mesta.
Ett väldigt givande besök. 

2016-02-18
”Sluta tillgängliggör samhället”

www.dagenssamhalle.se

2016-02-17
Om Ni är intresserad av att gå på en tillgänglighetsanpassad orkidéguidning så glöm inte att anmäla Er till detta!

2016-02-08
Följ utvecklingen av Linköpings kommuns nästa webbplats! 
HSO Linköping har på uppdrag av Kommunikationsavdelningen på Linköpings kommun tagit fram en referensgrupp för att göra tester 
gällande deras nya webb. 

beta.linkoping.se kan du se nästa sajt växa fram och även lämna dina synpunkter fram till lanseringen i sommar. 
Tanken med att vi utvecklar sajten synligt för alla besökare är att ni ska kunna vara med och påverka innehållet tidigt.

Observera att nuvarande webbplats www.linkoping.se gäller som informationskälla fram till juni 2016.

Hur lämnar jag mina synpunkter?
För att lämna synpunkter på beta.linkoping.se så klickar du på den gröna fliken ”Feedback” i sidans högra kant.

Läs först lite mer information på www.linkoping.se för att sedan gå vidare till betasajten!

2016-02-02

2016-01-27
Nu finns tidtabeller för kommunöverskridande färdtjänst på Östgötatrafikens webbplats.
Läs mer i följande länk: 

www.ostgotatrafiken.se

2016-01-21
Ibland blir föräldrar till barn med funktionsnedsättningar så belastade av sin roll som experter och samordnare av vård och omsorg för sitt barn, att det överskuggar föräldrarollen. Detta drabbar både barnet och föräldrarna och kan utgöra en faktor som också försvårar de viktiga samtalen mellan barn och föräldrar.

Läs nytt inlägg på projektet "Det outsagdas" blogg på:

www.detoutsagda.se

2016-01-20
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska!

Genom taltidningen har nu tillgången till lättläst samhällsinformation och nyheter ökat och 8 Sidor når nu även nya målgrupper, exempelvis personer med synnedsättning och blinda.

www.lattlast.se

2016-01-13
Gå in och läs tidningen Fanfaren!
Fanfaren är en tidning som görs av personer med intellektuella och/eller fysiska funktionshinder inom Daglig Verksamhet Fanfaren, Råd & Stöd i Linköpings kommun.

www.linkoping.se

2016-01-13
Anhörigcenter Linköping 
Nu är vårens aktiviteter i startgroparna och vi planerar att starta flera samtalsgrupper, bla för föräldrar till barn mellan 18-25 år med ADHD eller ADD, gruppen kommer träffas 5 onsdagskvällar under våren, första tillfället är den 20/1.

Är du intresserad, hör av dej till Anhörigcenter för mer information på telefon: 013-263195.

2015-12-22
Vid frågor kontakta:
Miljö och samhällsbyggnads-förvaltningens kundtjänst telefon 013-206400

2015-12-15
Mobilitetsstöd- stöd för att anpassa fordon blir permanent för personer som har färdtjänsttillstånd och ett stort resbehov.

www.linkoping.se

2015-12-14
Vad är IfA? IfA är en intresseorganisation för personer med behov av personlig assistans. 
Deras ändamål är bl.a. att arbeta för att utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda brukare: 

www.intressegruppen.info

2015-12-14
Östergötlands centrum för funktionshindrad musikterapi.
Gå in och titta på vad de har att erbjuda för många olika målgruppen:

www.fmt-musikterapicenter.se

2015-09-29
​Arrangören IFS bjuder in till en mycket intressant Psykiatridag i samarbete med Linköpings kommun, HSO Linköping och RSMH.
Missa inte denna dag lördagen den 10 oktober!

2015-09-25
Unga funkisar
Reflektioner från sommarträffen i Linköping, uttalas av lokalföreningens ordförande Gina Jeles.

www.ungafunkisar.se

2015-08-20

www.corren.se

2015-06-09
Vi har många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden! Vi arbetar aktivt med att fler personer med funktionsnedsättning ska få arbete hos oss och vill vara en arbetsgivare som ser till kompetensen. Sök våra lediga jobb!

Linköpings kommun
linkoping.se/arbete