ASTMA- OCH ALLERGIFÖRENINGENAstma- och Allergiföreningen i Linköping arbetar för att människor med allergiska sjukdomar ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Astma, allergi och annan överkänslighet är något många känner till och vi har medlemmar som påverkas dagligen av sina sjukdomar medan andra knappt känner av dem.
 
Föreningen försöker påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare.


 Välkommen att höra av Dig!

ORDFÖRANDE
Björn Pettersson
Sundsmåla, Ekemåla
585 96 LINKÖPING

Telefon: 070-212 41 75
E-post: bjorn.pettersson@linkoping.se

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Telefon: 013-10 34 82
Öppettider: Kansliet är öppet för besök efter överenskommelse

E-post: astma-allergi@fontanen.org
Hemsida: www.astmaoallergi.se

Logo Attention

Attention Linköping

Vi är en förening som verkar för personer med NPF, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt anhöriga till dessa och yrkesamma inom området.
Exempel på problematik inom NPF är ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, OCD, dyslexi och dyskalkyli.

Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna som finns bakom diagnoserna ska få det stöd och den hjälp som de behöver samt bli bemötta med respekt.

ORDFÖRANDE
Mikael Weddfelt
Silverstigen 2
587 29 LINKÖPING

Telefon: 013–15 98 14
Mobil: 076–626 13 78
E-post info@attention-linkoping.se

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Efter överenskommelse
E-post: info@attention-linkoping.se
Hemsida: www.attention-linkoping.se
Facebook: Besök oss på Facebook

Logo DHR
DHR LINKÖPING - För ett samhälle utan rörelsehinder

Våra mål: Vi arbetar för att stödja personer med olika former av rörelsenedsättningar i olika situationer. Det kan t.ex. röra sig om: kommunikationsfrågor. Att allmänna kommunikationer anpassas och görs tillgängliga. Vi arbetar även mot diskriminering och för att tillvarata rättigheterna för rörelsehindrade barn, unga och vuxna.

Tillgänglighet: vårt mål är att genom politisk påverkan göra samhället tillgängligt för alla. Ingen ska behöva avstå en aktivitet, restaurangbesök, resa eller liknande bara för att hen inte kommer in eller ombord på tåg eller buss.

ORFÖRANDE
Bo Svensson
Stiglötsgatan 67
586 46 Linköping

Telefon: 073-027 61 91
E-post: bosvensson967@hotmail.com

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Telefon: 013-14 88 99
Fax: 013-14 88 58
E-post: 
dhr.linkoping.avd@fontanen.org

Hemsida: www.dhr.se/linkoping

Logo DiabetesförbundetLinköpings Diabetesförening


Om du inte vet vad diabetes är…
Diabetes är en ämnesomsättningssjukdom orsakad av brist på insulin.
Insulin är ett livsnödvändigt hormon som bildas i bukspottkörteln. Detta hormon gör att kroppen kan förbränna och utnyttja socker i kroppen. Brist på insulin medför att sockernivån i blodet stiger och då den nått en viss mängd utsöndras socker i urinen. Tidiga symtom på för hög sockernivå är törst, trötthet, viktminskning och stora urinmängder.
Insulinkänning…
En så kallad insulinkänning kan bero på för lite mat, för hög insulindos eller för mycket fysisk aktivitet. Hunger, svettningar och humör-förändringar är tidiga symptom på en sjunkande blodsockernivå. En
insulinkänning motverkas genom att man äter och dricker något som
snabbt höjer blodsockret, till exempel mjölk.
 
      

ORDFÖRANDE
Lisbeth Rothqvist
E-post: 
lisbeth.rothqvist@gmail.com
Mobil: 070 6251843


 

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Telefon: 013-13 76 72
E-post: 
diabetesforeningen@fontanen.org
Hemsida: www.diabetes.se/linkoping

Logo Epilepsiföreningen


Linköpings Epilepsiförening

Vi driver frågor som rör personer med epilepsi och deras anhöriga. Vi verkar för ökad livskvalitet inom vardagens alla områden och det gör vi genom att informera om epilepsi och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. 
Det kan gälla allt från tillgång till specialist i neurologi, behov av allomfattande rehabilitering till att underlätta situationen i skolan och på arbetsmarknaden genom stöd och saklig information.

Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla med epilepsi, oavsett ålder, bakgrund och boendeort, full delaktighet och jämlikhet i alla samhällsområden.

ORDFÖRANDE
Markus Thor
Rydsvägen 104 C
584 31 LINKÖPING

Telefon: 070-499 28 42
E-post: markusthor@gmail.com

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Telefon: 070-499 28 42
Fax: 013-10 17 19 (Fontänen)
E-post: markusthor@gmail.com

Logo FUB


FUB i Linköping

Vi är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

FUB:

 • bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner, landsting, riksdag och hos myndigheter inom olika samhällsområden.
 • sprider information till medlemmar och allmänhet.
 • erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare, rättsombud, ombudsmän och förbundsjurist.
 • arbetar internationellt med utvecklingssamarbete.

ORDFÖRANDE
Kerstin Elkehag
Järdalavägen 72 C
589 21 LINKÖPING

E-post: 
kerstin.elkehag@yahoo.com

Kansliadress: Västra vägen 32, 528 28 LINKÖPING
Öppettider: 8.30-15.00
Telefon: 013-13 21 27
E-post: fub-linkoping@fontanen.org
Hemsida: 
www.fub.se/lokalt/fub-linkoping

Logo HjärtLung


Hjärt-Lung föreningen Linköping

Hjärt- och Lungsjukas förening arbetar för att hjärtsjuka och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar.

En viktig fråga som vi driver är att alla personer med hjärt- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön eller ålder.

ORDFÖRANDE
Göran Andersson
Röby Björkås
585 98 LINKÖPING

Telefon: 013-503 92
Mobil: 070-847 95 67
E-post: goran013@icloud.com

Kansliadress: Västra vägen 32, 528 28 LINKÖPING
Öppet- och telefontider: Efter överenskommelse, det finns alltid en telefonsvarare
Telefon och fax: 013-12 44 40
E-post: info@linkoping.hjart-lung.se
Hemsida: 
www.hjart-lung.se/linkoping

Logo HRF

Hörselskadades förening i Linköping

Vi jobbar för att underlätta för dig med hörselnedsättning. Detta gör vi både genom att erbjuda aktiviteter och stöd till våra medlemmar, men också genom att sprida information ut i samhället.

Föreningen är till för dig som har nedsatt hörsel och vill ha tips och råd i frågor om hörsel och hörselteknik.

Våra aktiviteter ger möjlighet att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter. Föräldrar till barn med hörselnedsättning och andra anhöriga är självklart också mycket välkomna.

ORDFÖRANDE
Peter Fischier
Middagsgatan 96
589 53 LINKÖPING

Telefon: 070-494 66 22 Helst sms!
E-post: pelle62@gmail.com

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Helgfria måndagar kl. 10.00-12.00, övriga tider telefonsvarare
Telefon: 013-13 36 53
Fax: 013-10 17 91 (Fontänen)
Epost: 
hrf.linkoping@fontanen.org
Hemsida: www.hrf.se/linkoping

Logo IFS

IFS Linköping
Psykisk ohälsa orsakar funktionsnedsättningar för individen. IFS-föreningar har bildats på många orter i landet för att stödja de drabbade och deras närstående
 
Föreningens målsättning är att verka bl a för:
·       Att stödja anhöriga.
·       Att värna om de drabbades inflytande i samhället.
·       Att sprida förståelse och respekt för personer med psykisk funktionsnedsättning genom ökad information.
 
IFS driver TRAPPAN, en studieverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning som erbjuder kostnadsfria studier i små grupper, social gemenskap och utvecklande miljö.
Se schema på www.trappan.ifslinkoping.se  

 

ORDFÖRANDE
Pelle Sonnebring
Ågatan 39
582 22 Linköping

Mobil:0702- 02 43 64
E-sales@sonnebring.se
 

Kansliadress:          Ågatan 39,
582 22  Linköping
Telefon:                    013 - 14 24 19
E-post IFS               info@ifslinkoping.se
E-post Trappan      trappan@ifslinkoping.se
Hemsida:                 www.ifslinkoping.se
Bankgiro:                5517 – 4031

Logo Neuroförbundet

Neuroförbundet Linköping

Vi verkar för samhällsförändringar till gagn för personer med neurologiska sjukdomar/skador och deras närstående.

Vi finns till för dig som får en neurologisk diagnos vill vi vara det självklara stödet.
Målet för Neuroförbundet i Linköping är ett samhälle för oss alla människor,
därför arbetar vi med att påverka beslutsfattare för att utveckla samhället på alla områden.

Viktiga frågor för oss är fysisk tillgänglighet till byggnader och kommunikationer, personlig service, privatekonomi, hjälpmedel, vård och rehabilitering.

ORDFÖRANDE
Ann-Christin Petersén
Gräsgatan 12
589 55 LINKÖPING
Telefon: 013-16 08 36
Mobil: 070-687 08 36
E-post: itmalm@hotmail.com eller
ac_petersen@bredband.net

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Öppet efter överenskommelse
Telefon: 013-10 11 32
E-post: linkoping@neuroforbundet.se
Hemsida: 
www.neuroforbundet.se/linkoping

Logo RTP


Personskadeförbundet RTP Linköping

RTP står för Rehabilitering, Tillgänglighet och Påverkan.

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden organisation som bedriver påverkansarbete för att få ett tillgängligt samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad livslång rehabilitering och tillgång till rätt hjälpmedel för att kunna leva ett så meningsfullt liv som möjligt.

Vi vill ha en utbildnings- och arbetsmarknad där alla medborgare får tillgång till utbildning och har möjlighet att få ett arbete.

ORDFÖRANDE
Krister Jensen
Tranbärsstigen 5
590 19 MANTORP

Mobil: 070-821 00 23
E-post: krister@lokalpost.se

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: måndag-onsdag 08.00-14.00 
Telefon: 013-12 79 86
E-post: ​rtp.linkoping@fontanen.org
Hemsida: www.rtp.se

Logo Prostatacancer
ProÖst, Patientförening mot prostatacancer i Östergötland

Vi informerar riskgrupper om behovet av vaksamhet

 • genomför individuella stödsamtal och bistår med nätverk till patienter och närstående under sjukdomens olika skeden
 • arrangerar föreläsningar och samtalskvällar
 • verkar för saklig information till myndigheter, institutioner och allmänhet om prostatacancer och patientens situation
 • försöker påverka beslutsfattare, vårdpersonal och allmänhet för att prostatacancerdrabbade ska få bästa dokumenterade vård

ORDFÖRANDE
Kjell Brissman
Björnbacken 25
590 77 Vreta Kloster

Mobil: 070-569 08 66

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Kontakttelefon dygnet runt
Telefon: 013-10 15 71
Hemsida: ​​​​​​​www.pcfost.se​​​​​​​ eller www.prostatacancerforbundet.se

Logo Psoriasisförbundet

Psoriasisförbundets lokalavdelning i Linköping

Psoriasisförbundet bevakar medlemmarnas intressen i viktiga samhällsfrågor och genomför informations- och utbildningsinsatser. Våra viktigaste frågor är att sprida kunskap om psoriasis/psoriasisartrit och bedriva påverkansarbete där god vård står i fokus.

PSO Linköping bedriver egen behandlingsanläggning med UVB-ljus och bad.

PSO:s syfte är bl.a att:
• Tillvarata psoriatikernas medicinska och sociala intressen i samhället
• Sprida information om sjukdomen
• Ekonomiskt stödja forskningen om psoriasis

ORDFÖRANDE
Arne Schöön
Mobil: 070-340 40 72

Kansliadress: Västra vägen 32,
582 28 LINKÖPING
Öppettider: Måndag och onsdag 13.00-18.00
Fredagar 12.00-17.00
Tisdagar och torsdagar Stängt 
Telefon: 013-13 39 20
E-post: pso.linkoping@fontanen.org
Hemsida: ​www.psoriasisforbundet.se

Logo Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet Linköping

Reumatikerföreningen Linköping finns till för att ge stöd och råd i vardagen för dig med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Vi har 750 medlemmar som har många aktiviteter tillsammans, tex bassängbad, medlemsmöte, studiecirklar och resor.

Som medlem får man b.la möjlighet att påverka politiker och beslutsfattare, träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter.

Vårt mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället. 

Vår förening är en del av Reumatikerförbundet, som har 200 föreningar.

ORDFÖRANDE
Eva Lindhe
Heimdalsgatan 5
582 43 LINKÖPING

Mobil: 073-388 73 73
E-post: eva.lindhe@everi.se

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Mån-tor 08.00-12.00
Telefon: 013-13 21 75
Fax: 013-10 17 91 (Fontänens reception)
E-post: 
reumatikerforeningen@fontanen.org
Hemsida:
www.linkoping.reumatikerforbundet.org

Logo RSMHRSMH - Fyren, Lokalförening inom Riksförbundet för social och mental hälsa. RSMH - vägen tillbaka till ett rikare liv

Vi arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.
Vi vill att människor som mår psykiskt dåligt:

 • ska bemötas med förståelse och respekt
 • ska få professionell hjälp i ett tidigt skede och under tillräckligt lång tid
 • ska betraktas som experter på sina egna upplevelser, och ges inflytande över vård och behandling
 • ska erbjudas ett brett utbud av olika former av åtgärder, stöd och psykoterapi, eventuellt i kombination med medicinering

ORDFÖRANDE
Urban Söderqvist

Kansliadress: RSMH Fyren, Rekrytgatan 6, 582 14 LINKÖPING
Öppettider: 
Måndag och onsdag 9.00-17.00
Tisdag och fredag 9.00-16.00
Torsdag: 11.00-17.00
Lördag, söndag och alla röda dagar 10.00-13.00
Telefon: 013-31 04 01
Fax: 013-13 92 00
E-post: rsmhfyren@hotmail.com

Logo SRF

Synskadades Riksförbund Linköping

Vi är den enda intresseorganisationen för synskadade i landet. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde, hävda synskadades intressen.

Vi agerar aktivt för att samhället ska bli mer tillgängligt för synskadade människor. Vårt grundperspektiv är mänskliga rättigheter.

Tyvärr finns fortfarande många hinder i samhället som, just på grund av vår synskada, stänger oss ute från sådant vi vill kan och är skyldiga att göra.

ORDFÖRANDE
Bertil Olsson
Augustbergsgatan 16
582 53 LINKÖPING

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Efter överenskommelse, men du når alltid någon i styrelsen på vårt telefonnummer.
Telefon: 013-10 51 09
E-post: srf@fontanen.org
Hemsida: www.srfost.se/linkoping

Logo StrokeföreningenStrokeföreningen i Linköping med omnejd

Vad gör då STROKE-föreningen i Linköping, och vad är vårt syfte?

 • att samla dem som fått stroke, närstående och andra personer som är intresserade av föreningens verksamhet.
 • att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke.
 • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått stroke och deras närstående.
 • att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt får en effektiv rehabilitering och eftervård.
 • att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer.
 • att vara ett stöd för dig och dina närstående.

ORDFÖRANDE
Lena fix
Arrendegatan 46
583 31 LINKÖPING
Telefon: 070-267 20 54
E-post: lenafix@bredband.net

Kansliadress: Västra vägen 32,
582 28 LINKÖPING
Telefon: 0727 – 45 29 15
E-post: styrelsen@strokelinkoping.se
Hemsida: www.strokelinkoping.se

Sydöstra Mun- och halscancerföreningen

– förbundet bevakar och tillvaratar medlemmarnas intresse samt håller kontakt med myndigheter och serviceorgan.
– förbundet arbetar aktivt för att hjälpa medlemmarna tillbaka till ett meningsfyllt liv.
– förbundet ordnar rehabiliteringskurser och resor.
– arbetar för lika rätt till behandling, vård och rehabilitering samt för social trygghet.
– har förtroendeansluten läkare.
– har kontakt med motsvarande förbund i andra länder.
– kvartalsvis ger förbundet ut en tidning (Mun&Hals) med aktuell information, artiklar och reportage.

ORDFÖRANDE
Börje Adolfsson
Kungsvägen 26 B
595 51 MJÖLBY

Telefon: 0142-160 06
Mobil: 070-520 47 62
E-post: borlis@spray.se

Logo Linköpings handikappidrottsförening

Linköpings handikappidrottsförening

Vår målsättning är att alla ska ges en meningsfull träning och fritid - oavsett om man är rörelsehindrad, synskadad eller utvecklingsstörd, gammal eller ung, 
man eller kvinna eller vilken nivå man önskar idrotta på. Kanske bara för motions skull eller kanske vill man tävla eller rent av elitsatsa - vilket som ska du ha möjlighet att göra hos oss!

ORDFÖRANDE
Lars Stephensson

Mobil: 073-334 60 35

Kansliadress: Västra vägen 32, 582 28 LINKÖPING
Öppettider: Måndag-onsdag kl. 8.00-15.00 (lunchstängt 12.00-13.00) Fredag kl. 8.00-12.00
Vi är ofta ute "på fältet" - så boka gärna en tid om du vill träffa oss!
Telefon: 013-13 39 79
E-post: kansli@lhif.se
Hemsida: www.lhif.se
 

 

FUNKTIONSRÄTT
ÖSTERGÖTLAND 

ORDFÖRANDE
Agneta Lindqvist
Enitevägen 5
597 32 ÅTVIDABERG
Telefon: 0120-357 24
Mobil: 070-213 42 58
E-post: agneta@hso-ostergotland.org