HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN LINKÖPING

______________________________________________
 

HSO är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar. 
Vår uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande
tillgänglighetsfrågor tas tillvara inom Linköpings kommun.